Duurzaamheid is meer dan alleen groen. Duurzaamheid gaat ook over de manier waarop je met elkaar omgaat. Samen bouwen aan een betere wereld. En een brug slaan tussen de technische en de maatschappelijke opgave. Met transitiebureau SquareWise doet Leonie precies dát.

Hokjes, hiërarchieën en een statische pikorde? Daar moet ze niets van hebben. Wel van een open, veilige cultuur, waarin een splinternieuwe transitiemaker evenveel te zeggen heeft als een ouwe rot in het vak. Waar spanningen en frustraties openlijk besproken worden. En waar iedereen vrij is om een nieuwe, extra rol binnen de organisatie op te pakken.

In de podcast vertelt Leonie alles over Squarewise’s transitie naar zo’n zelfsturende organisatie. Ging het zonder slag of stoot? Natuurlijk niet. Leverde het uiteindelijk veel voldoening en blije medewerkers op? Jazeker!

‘Zijn processen heel voorspelbaar? Bijvoorbeeld bij een fabriek waar medewerkers koekjes in dozen moeten stoppen? Dan is een hiërarchische structuur heel logisch. Maar in een bedrijf waarin je steeds aan verschillende projecten werkt, heeft het geen zin om alle beslissingen aan de top over te laten. Dat vertraagt alleen maar. Met een zelfsturend team creëer je onderling allerlei verbindingen, waarbij iedereen de kans krijgt een keer te leiden en een keer te volgen. Die dynamiek is heel verfrissend.’

In deze podcast met Leonie ontdek je:

 • Waarom je altijd nieuwsgierig moet blijven naar de ander
 • Waarom transparantie key is voor zelfsturende organisaties
 • Waarom zelfsturende organisaties eerst aan hun cultuur moeten bouwen

Ook ontdek je:

 • Hoe je steward leadership het beste inzet
 • Wat het betekent om actief los te laten
 • Waarom je niet altijd zélf het laatste puzzelstukje hoeft neer te leggen
 • Wanneer je kunt zeggen: ‘Ja, nú we zijn een horizontale, zelfsturende organisatie!’

Verder vertelt Leonie waarom het concept ‘bezit’ zo problematisch is en waarom ze zichzelf hartgrondig heeft voorgenomen een verliezer te zijn.

En wist je al hoe leuk het is om een indiaan in je kledingkast te vinden? Nou, bij dezen. Luisteren maar!

Meer weten, tips van Leonie:

 • Website Squarewise: squarewise.com. De theory of change van Squarewise vind je onder: https://www.squarewise.com/over-ons/
 • Melanie Rieback, een andere inspirerende Nederlandse ondernemer, spreekt van post growth entrepreneurship. Zie haar TED talk hier: https://www.ted.com/talks/melanie_rieback_post_growth_entrepreneurship/up-next…
 • De Code voor Sociale ondernemingen en de vijf principes die daaraan ten grondslag liggen, vind je op: https://www.codesocialeondernemingen.nl/ en over steward ownership kun je terecht op: https://wearestewards.nl/waarom-steward-ownership/
 • Wil je meer weten over zelfsturende organisaties? Veel voorbeelden vind je in het boek van Frederic Laloux: reinventing organizations.
 • Een van de inspiratoren voor het anders inrichten van Squarewise is het boek ‘who doe we choose to be’ van Margareth Wheatley, waarin ze schrijft over ‘Islands of Sanity’; groepen mensen waar de condities zo zijn dat menselijke kwaliteiten, zoals gulheid, compassie, samenwerking en liefde weer de boventoon kunnen voeren. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=LtaYNxp56gs
 • Charles Eisenstein heeft een prachtig boek geschreven over de kracht van verbinding om tot een nieuwe wereld te komen: the more beautiful world our hearts know is possible
 • En ook met zwangerschapsverlof gaan ze anders om bij Squarewise: https://www.squarewise.com/werken-en-kinderen-combineren-ooit-vond-ik-het-goed-te-doen/
 • Wil je op safari in je eigen kledingkast? Neem dan contact op met Chiara: https://indiaaninjekast.nl/

Beluister de Podcast Duurzaamheid #HOEDAN?! hier

Apple Podcast
Spotify

Wil je geen Podcast Duurzaamheid #HOEDAN?! missen?

Abonneer je dan hier via Apple Podcast.

Vind je deze Podcast waardevol? Beoordeel dan via Apple Podcast.