Als je duurzaamheid wilt stimuleren, moet je de tijdgeest mee hebben. En, hoe dramatisch ook, de huidige situatie met corona biedt ons volgens duurzaamheidsprofessional Geanne van Arkel ook een kans. Een kans om het beter te doen, een kans om onze maatschappij duurzamer in te richten.

De mooiste initiatieven ontplooien zich al. Geanne ziet het overal om zich heen gebeuren.

‘Ook al houden we fysiek afstand, er lijkt toch meer verbondenheid te zijn. Mensen helpen elkaar spontaan met boodschappen, bedrijven uit totaal verschillende sectoren werken samen om mondkapjes te produceren. De noodzaak om dingen anders te doen is heel zichtbaar nu. Die tijdgeest moeten we aangrijpen om écht duurzaam te transformeren.’

Maar hoe doe je dat? Hoe veranker je duurzaamheid binnen je leefomgeving én binnen je organisatie? En hoe breng je die twee samen?

In deze podcast met Geanne ontdek je:

• Welke kleine stapjes je zélf kunt zetten om duurzaamheid te stimuleren.

• Hoe je de innovatiekracht binnen je organisatie aanwakkert en benut.

• Waarom kruisbestuivingen tussen professionals, afdelingen en organisaties zo belangrijk zijn als je duurzaam wilt innoveren.

Ook vertelt Geanne:

• Waarom de tijd rijp is voor een circulaire, biobased economie waarin mens, milieu en maatschappij voorop staan.

• Hoe je de principes van biomimicry en The Natural Step kunt gebruiken om je organisatie duurzaam te transformeren.

• Waarom duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van bedrijfseconomische belangen.

 

Duurzaamheid als businessmodel is helemaal niet zo’n gekke gedachte.

Eigenlijk komt het hier op neer; wij zijn onderdeel van de natuur en als we ons dat realiseren, is de ecologie als basis heel logisch. Een klimaat creëren dat goed en gezond is voor alles en iedereen op deze planeet, leven stimuleren is waar het bij regeneratie omgaat. Voor inspiratie, businesskansen en investeringsmogelijkheden raadt Geanne de projecten van Paul Hawken aan, Drawdown en The Regeneration!

 

Beluister de podcast en ontdek hoe we samen een golf in beweging kunnen zetten!

Beluister de Podcast Duurzaamheid #HOEDAN?! hier

Wil je geen Podcast Duurzaamheid #HOEDAN?! missen?

Abonneer je dan hier via Apple Podcast.

Vind je deze Podcast waardevol? Beoordeel dan via Apple Podcast.