Van docent milieukunde naar mobiliteitsmanager op de Radboud Universiteit Nijmegen. Carlo Buise vervulde de laatste jaren verschillende functies, maar een ding kwam steevast bovendrijven: de drang om duurzaam bezig te zijn.  

 

Op de groene campus stimuleert hij studenten en hoogleraren dan ook om duurzamer te gaan leven: of het nu om een carpooling-app, om vegan voedsel in de kantines of om looproutes langs bijenkorven, insectenhotels en vleermuiskasten gaat.  

 

Duurzaam Bereikbaar Heijendaal is een van de laatste projecten waarbij hij betrokken is. Het is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, overheden en vervoerders in de regio Nijmegen en Carlo zit namens de universiteit en ziekenhuis om de tafel. 

Het doel? De verkeersdrukte tijdens de spitsuren verminderen en auto’s uit de stad weren. Het academische kwartiertje, waarbij onderwijstijden werden aangepast, haalde al veel studenten uit de bomvolle spits in treinen en bussen. En tijdens de volgende fase van het project moet ook de doorstroming van auto’s radicaal verbeteren.  

In deze podcast met Carlo ontdek je:

  • Hoe je de mens achter een instelling of organisatie blijft zien
  • Hoe je met drie partijen met eigen belangen toch een gezamenlijk doel kneedt
  • Dat je beren op de weg soms even moet knuffelen om door te pakken
  • Hoe een gezamenlijk gevoel van urgentie de flow van een project vleugels geeft

Ook ontdek je:

  • Waarom een ongezond systeem voor de aarde als een boemerang terugslaat
  • Waarom ziekenhuizen en medici zich meer zouden moeten richten op preventie en gezondheidsbevordering
  • Waarom een centrum voor Planetary Health de nieuwe stip op de horizon zou moeten zijn

Wist je trouwens al dat het Nijmeegse beleid ook in Den Haag hoge ogen gooit? Inmiddels gaan er stemmen op om het landelijk in te voeren. Bovendien is het project aangemeld voor de Spitsbrekers-competitie, waarbij organisaties die op een slimme manier de verkeersdrukte en files verminderen met elkaar de strijd aangaan!

Beluister de Podcast Duurzaamheid #HOEDAN?! hier

Wil je geen Podcast Duurzaamheid #HOEDAN?! missen?

Abonneer je dan hier via Apple Podcast.

Vind je deze Podcast waardevol? Beoordeel dan via Apple Podcast.